Na turnaji ŠI Medická 2 sa zúčastnilo napriek propagácii v rozhlase, propagačnej tabuli a aj na svetelnom „živom transparente“ 6 statočných a hlavne finálový zápas mal vysokú úroveň. Vo finále sa „stretli“ hráči Kovács a Dzurňák. Nemožno uprieť snahu ostatných ako aj nasadenie, ktoré možno vidieť  len v športe. V poradí prvý hráč nás bude reprezentovať na turnaji košických internátov na budúci týždeň. Sladké odmeny získali podľa poradia všetci v patričnom množstve.

Zodpovedný za akciu: Mgr. František Stacho