Na súťaži sa zúčastnilo 30 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získali žiačky N. Motulová, K. Peceliová, N. Košutová z 13. VS a V. Kissová zo 14. VS, druhé miesto patrilo E. Bujdošovej, P. Tomkovej a E. Sosiakovi zo 4. VS a na treťom mieste sa umiestnili E Cabanová z 2. VS a L. Tomková a N. Cholpová z 1. VS. Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

Akciu pripravila: Emília Bodnárová