Na súťaži sa zúčastnilo 40 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získala žiačka S. Gembická a R. Hudačeková zo 7. výchovnej skupiny, 2. miesto získali M. Zubková a S. Lazorová z 2. výchovnej skupiny a 3. miesto získala G. Fecková z 8. výchovnej skupiny. Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

Akciu pripravila: Emília Bodnárová