Na súťaži sa 14. 2. 2022 zúčastnilo 30 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite. 

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka. 

Prvé miesto získala žiačka E. Hvízdošová z 10. VS, druhé miesto Ž. Jakubocová z 2. VS, na treťom mieste sa umiestnila M. Spustová z 12. VS a na štvrtom mieste sa umiestnila N. Frinková z 15. VS. Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

Zodpovedná: Emília Bodnárová