Na súťaži sa zúčastnilo 46 žiakov zo všetkých výchovných skupín. Žiaci ručne pripravovali srdiečka z výkresov a obrazy so symbolikou zaľúbených. Pri práci použili farebné papiere, výkresy, suchý pastel, temperové a vodové farby, modelovaciu hlinu, kvety, rôzne farebné stuhy a ozdobné nite.

Všetci žiaci do toho zapojili svoju vlastnú tvorivú fantáziu v podobe valentínskeho srdiečka.

Prvé miesto získala žiačka Saboslajová Lea a Zakuťanská Natália z 8. výchovnej skupiny, 2. miesto získala Szarková Natália z 12. vých. skupiny a 3. miesto získali Gubeková Vanesa a Smädová Vladimíra z  15. vých. skupiny. Všetci zúčastnení žiaci dostali sladkú odmenu.

Pripravila: Emília Bodnárová