Dňa 25. apríla 2019 sa v Jedálni ŠI konala slávnostná rozlúčka s maturantmi. Pozvanie na túto udalosť prijali maturanti so svojimi vychovávateľmi, vedenie ŠI a zástupcovia rodičovského združenia. Akciu moderovali Sára Šmelková a Dominik Korytko. Večer začal tradične študentskou hymnou, pokračoval slávnostnými príhovormi a kultúrnymi vystúpeniami. Videli a počuli sme klasickú hudbu – hru na flaute, ľudové tance, ľudové piesne a tiež čardáš. Tradične aj tento rok boli aktívni žiaci odmenení knihami a večer sme zakončili slávnostnou večerou. Dominik Korytko nakoniec zaspieval ako bonus pesničku o našom školskom internáte. K slávnostnej atmosfére prispeli všetci, ktorí pomohli pripraviť a zrealizovať túto výnimočnú udalosť.