25.4. 2018 sa uskutočnila rozlúčka s maturantmi v školskej jedálni  Školského internátu na Medickej 2. Slávnostná udalosť, ktorej  úlohou bolo dôstojné  rozlúčenie sa s našimi maturantmi. Vyzdobená miestnosť, prestreté stoly, krásne upravení maturanti, atmosféra lúčenia a možno aj spomienok a rekapitulácie. Moderátorky Kristína Povecová a Tímea Marusinová sprevádzali túto udalosť slovom a svojim šarmom . Zaznela hymna študentov Gaudeamus Igitur  a rozlúčka sa začala. Pani riaditeľka Ing. Melánia Konečná svojim príhovorom otvorila slávnosť. Priestor jedálne obsadil tanečný pár Ľudovít Širák a jeho partnerka Kristína Kandrová. Svojím vystúpením navodili príjemnú atmosféru. Janka Predovová, ako vždy nádherne, zaspievala  pieseň Beautifully unfinished od Ella Henderson a Unikát od Márie Čírovej.  Dominika Gombitová,  využila silu slova a predniesla príhovor za žiakov. Pani riaditeľka Ing. Melánia Konečná a zástupca rodičov  Ing. Ján David  slávnostné odovzdali knižné odmeny pre najaktívnejších žiakov ŠI. Baloh Yulianna nám zahrala na klavíri a Annamária Tabaková na gitare. Ich vystúpenie bolo jedinečné a originálne. Oficiálnu časť ukončila slávnostná večera po ktorej nasledovala diskotéka.