22. výchovná skupina pani vychovávateľky Mgr. Jolany Kocurovej pripravila

„RETRO VÝSTAVKU“ vo vestibule nášho ŠI, kde sme chceli, osviežiť spomienky,

ukázať žiakom a pripomenúť si veci, ktoré sa využívali v domácnosti

a ktoré aj napriek rokom sú stále funkčné.