Dňa 27.03.2019 sa v našom ŠI uskutočnila beseda s PhDr. Soňou Gregovou, pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach na tému “ Primárna prevencia závislostí“. Beseda bola odprezentovaná v dvoch blokoch – jeden pre žiačky a druhý pre žiakov nášho ŠI a bola spojená s obrazovou prezentáciou. Na akcii sa zúčastnilo cca. 150 žiačok a 130 žiakov spolu s vychovávateľmi ŠI. Študenti sa dozvedeli skutočnosti, ktoré sú pre nich poučné a zároveň mementom pred zneužívaním omamných a psychotropných látok.