Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s Usmernením  zriaďovateľa zo dňa 1.marca 2014 a kritérií k prijímaniu žiakov do ŠI.

 

Pri žiadaní o ubytovanie je potrebné predložiť:

1. Žiadosť o prijatie do ŠI - doc.,  pdf.

2. Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 

Scan Žiadosti o prijatie do ŠI a potvrdeného Zápisného lístka školou je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@simedke.sk. Originály dokumentov prinesú žiaci pri nástupe v septembri. 

Žiadosti bez zápisného lístka (u novoprijatých žiakov) nebudú akceptované.