Táto akcia sa uskutočnila 29. mája 2019 v planetáriu a hvezdárni - Domino. Jej cieľom bolo rozšíriť poznatky z oblasti astronómie a ponúknuť zaujímavé, netradičné pohľady na vesmír a hviezdnu oblohu. V planetáriu nás čakal Ing. Peter Kaňuk, ktorý nám pripravil pestrý program. Okrem zaujímavých populárno - náučných prednášok,  pozerania hviezdnej  oblohy na veľkoplošnej  projekcii, vysvetlenia orientácie na oblohe s popisom súhvezdí a vlastností vesmírnych telies mohli žiaci ako náhradný program za pozorovanie oblohy priamo ďalekohľadom (nepriaznivé počasie) sledovať videá, a to „Škodlivosť modrého svetla na ľudský organizmus″ a „Tajuplní mimozemšťania.″ Akcie sa zúčastnili aj vychovávateľky Mgr. Samborová a PaedDr. Mardžejová.

Akciu pripravila: Ing. Lacová