Oznam školskej psychologičky

Milí žiaci,

oznamujem vám, že aj počas pandemickej situácie sa na mňa môžete obracať s vašimi problémami, či už sú to problémy v učení – dištančnom vzdelávaní, emocionálne problémy, problémy v oblasti sociálnych a rodinných vzťahov, ale i problémy súvisiace so súčasnou pandemickou situáciou – Covid 19. K dispozícii som Vám od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 16:00

na tel. čísle: 055/7860945
e-mail: lenkagoldmannova@gmail.com
alebo na WhatsUp: 0949 682 197

Mgr. Lenka Goldmannová
školská psychologička

 

Rady pre žiakov počas pandemickej situácie


 rozumne si organizujte čas na študijné aktivity, domáce práce, odpočinok
 nezabúdajte na príjemné relaxačné aktivity, ktoré pomôžu odbúrať stres
 dôležité je zachovanie domácej pohody a dobrých vzťahov medzi rodičmi a deťmi
 rozprávajte s rodičmi o svojich pocitoch z novej situácie, vyjadrujte svoje emócie, najmä ak cítite neistotu či strach
 vždy smelo kontaktujte učiteľa, ak máte otázky ohľadom učiva
 ak je to možné, ostaňte v kontakte so spolužiakmi, či kamarátmi zo školy, alebo z internátu
 neklaďte na seba prehnané nároky, pravidelne sa hýbte
 vy sami si organizujete svoj čas, ktorý strávite pri učení
 ak vám zostane viac času, môžete sa venovať témam, na ktoré ste doteraz nemali čas, alebo ste ich odkladali
 nezabúdajte na prestávku na obed!
 pre lepšie pochopenie učiva môžete využívať filmy a rôzne videá
 v prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na školskú psychologičku Mgr. Lenku Goldmannovú