Krátky pohľad do akadémie organizovanej pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Školského internátu Medická 2.

(autorom je náš žiak: Patrik Gonos)