KTO SME :

Školský internát je samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na území mesta Košíc. Svojou kapacitou patrí k najväčším školským internátom nielen v Košickom kraji, ale na celom Slovensku. Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v bunkách, každá bunka má dve dvojposteľové izby, chodbu, kúpeľnu a WC. V izbách a v spoločných priestoroch školského internátu majú žiaci vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, aktívne využitie voľného času i relax. Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti a samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život. ŠI je zapojený do projektu škôl podporujúcich zdravie - Zdravý domov i do ďalších projektov. Žiaci školského internátu vydávajú vlastný časopis " SPOLOČNE " Intrákoviny a v ŠI aktívne pracuje žiacka samospráva - žiacka rada. Školský internát bol založený v roku 1958.
 

ČO PONÚKAME :

Ubytovanie v príjemne zariadených izbách a celodenné stravovanie.
Bohaté kultúrne a športové vyžitie, rozvíjanie talentu a záujmov v 34 záujmových krúžkoch, v zaujímavých celointernátnych akciách.
Kuchynku vybavenú mikrovlnými rúrami na každom poschodí.
Klubové miestnosti s TV a DVD na každom poschodí.
Zrkadlovú tanečnú miestnosť, miestnosť pre výtvarne nadaných žiakov - tvorivé dielne, miestnosť pre hudobne nadaných žiakov FO-NO.
Študovne, skupinové miestnosti.
Internetové pripojenie na izbách (WiFi).
Redakciu - miestnosť pre tvorbu časopisu ŠI "SPOLOČNE-Intrákoviny".
Knižnicu s knižným fondom cca 5000 kníh s bohatou ponukou populárnych i náučných časopisov.
Tri dobre vybavené posilñovne.
Stolný tenis v štyroch miestnostiach.
Biliard a stolný futbal.
Volejbalové ihrisko a tenisový kurt.