OZNAM

Žiadame žiakov, ktorí boli ubytovaní v školskom internáte v školskom roku 2019/2020 a majú záujem o ubytovanie aj v školskom roku 2020/2021, aby žiadosti o ubytovanie zaslali e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk  najneskôr do 12. 06. 2020  (iba žiaci, ktorí zatiaľ žiadosti neposlali!)