OZNAM

Žiadame žiakov, ktorí majú uložené osobné veci v školskom internáte, aby kontaktovali svojho vychovávateľa a vyzdvihli svoje veci po dohode s vychovávateľom.