Vieš dobre gazdovať? - 23. apríl 2018

O tom, že finančná a spotrebiteľstká gramotnosť sú dôležité počúvame z každého kúta. Príďte si to ale v pondelok 23. apríla 2018 o 19:30 do jedálne ŠI rozmeniť na drobné. V tomto súťažno-zábavnom kvíze sa dozviete omnoho viac. Súperiť budú medzi sebou všetky výchovné skupiny. Príďte podporiť svoj tím!