Dobrý zrak prirodzene - 2. máj 2018

Dobre vidieť znamená aj veľa vedieť. Ako dosiahnúť dobrý zrak prirodzene bez operácii, kontaktných šošoviek, či okuliarov budeme hovoriť 2.mája 2018 v jedálni ŠI o 19:30. Za hodinku získať tieto informácie je DAR na celý život.

Náplň seminára:
● aký DAR sú naše oči, ako im rozumieť a pomáhať
● techniky ako uvolniť svoje oči, aby sme lepšie videli (nutná podmienka pre dobrý zrak)
● príjemné a zábavné cviky, ktoré pôsobia priaznivo na relaxáciu a regeneráciu zraku, uzdravujú i celé telo
● praktické rady ako zaviesť cvičenia do svojho dňa a ako zmeniť nevhodné návyky, ktoré škodia nielen zraku ale i telu