Členská schôdza MS SČK Medická 2

Dňa 07.11.2019 sa v ŠI uskutočnila členská schôdza MS SČK Medická 2. V programe schôdze  bolo  prijatie nových členov do MS SČK, informácia o aktivitách a činnosti SČK , príprava Študentskej kvapky krvi a Valentínskej kvapky krvi a diskusia k príprave Družstva prvej pomoci mladých.

                                                                                                                       Anna Šemorádiková, predsedníčka MS SČK Medická 2