STOP DROGÁM  NAŠIMI OČAMI

Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia a drog a ich negatívnymi následkami. Už tretí rok sa môžte zapojiť do celointernátnej akcie: „STOP DROGÁM  NAŠIMI OČAMI“ tým, že nakreslíte na výkres  formátu A4, A3 svoj pohľad na drogy a fajčenie, resp. vyhotovíte maľbu, fotografiu alebo karikatúru. Formu si zvolíte ľubovoľnú.

Odborná porota udelí 1. 2. a 3. miesto. Vaše práce budú počas  týždňa od 18. 11. – 21. 11. 2019 vystavené vo vestibule nášho ŠI. Všetci zapojení žiaci dostanú odmenu. Tešíme sa na Vašou rukou vytvorené kreatívne práce.

Vaši organizátori