OZNAM o zmene spôsobu objednávania stravy

Oznamujeme stravníkom zmenu objednávania stravy. Od 01.11.2019 je potrebné si stravu objednať, v prípade neobjednania bude strava č. 2 opäť automaticky objednaná všetkým stravujúcim sa študentom. V prípade  neprítomnosti z dôvodu choroby alebo školskej akcie a pod. je potrebné odhlásiť sa u svojho vychovávateľa 2 dni vopred, alebo u p. Bartošovej 1 deň vopred do 10.00 hod. na t.č. 055/7860923.