Svetový deň mlieka

Pozývame Vás na ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pri príležitosti „SVETOVÉHO DŇA MLIEKA“ dňa 21.5.2019 - utorok v školskej jedálni nášho internátu. Chceme poukázať a zvýšiť povedomie o mlieku a mliečnych výrobkoch na ich biologicky významný obsah a mimoriadne nutričné vlastnosti.