Svetový deň zdravia - 10. 04. 2019

Dňa 10.4.2019 vás pozývame o 19.00 hod do jedálne Školského internátu, pripomenúť si „Svetový deň zdravia“. Radi by sme vás informovali formou prednášky pracovníčkou RÚVZ v Košiciach o význame zdravia pre človeka a dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre všetkých ľudí na celom svete.