1. ročník súťaže v silovom trojboji – chlapcov a dievčat ŠI

Termín: 26.3.2019 - utorok

Čas: 19.00 hod.

 

Miesto konania: posilňovňa – prízemie č.31

Nahlásiť sa na 8. poschodí do 25.3.2019.

 

Súťažné disciplíny  - tlak na rovnej lavičke

                                       - drep s veľkou činkou

                                      - mŕtvy ťah

                                       - všetko na počet opakovaní

 

Let's Go !!!