Krst básnickej zbierky

Dňa 14. 3. 2019  o 19.30 hod. sa uskutoční v miestnosti č.310 autogramiáda spojená s krstom básnickej zbierky "Fantázia". Srdečne sa tešíme na vašu účasť.