Vylúšti tajničku - 20. marec 2019

Milí žiaci,

dňa 20. marca 2019 o 19.30 hod. sa v jedálni ŠI uskutoční súťažno-zábavný večer: “ Vylúšti tajničku “, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Súťažiť budú 3-členné družstvá z jednotlivých poschodí  ŠI,  ktorých úlohou bude v najkratšom čase a správne vylúštiť 4 tajničky.  Počas prestávok bude zabezpečený kultúrny program v podaní našich žiakov. Podľa počtu získaných bodov vyhlásime 1.,2.a 3. miesto a víťazi budú odmenení.

Tešíme sa na Vás!