Medziinternátny volejbalový turnaj

Naše družstvo sa zúčastnilo na medziinternátnom volejbalovom turnaji organizovanom ŠI Werferova na SOŠ automobilovej a suverénne tento turnaj ovládlo. Gratulujeme.