15. ročník súťaže v silových disciplínach - chlapci a dievčatá

Dňa 10. 12. 2018 sa uskutoční 15. ročník súťaže v silových disciplínach - chlapci a dievčatá. 

Podmienky účasti:  -   prihlásiť sa u vych. Imricha (8.p) do 10. 12. 2018

                               -   dobrý zdravotný stav

                               -   chlapci (3 váhové kategórie) a dievčatá bez váhových kategórií

Súťažné disciplíny: -   tlak na rovnej lavičke

                               -   príťahy na hrazde

                               -   ľah - sed

                               -   bicepsový zdvih

                               -   všetko na počet opakovaní

Súťaž sa začne o 19:00 na prízemí - miestnosť č.31.