Vitajte v školskom roku 2018/2019

Vítame všetkých našich žiakov v novom školskom roku 2018/2019. Zvlášť chceme privítať našich nových žiakov. Všetkým prajeme zdarný štart do školského roka a aby jeho priebeh bol úspešný. Nech sme na jeho konci všetci spokojní so svojimi výsledkami a plní zážitkov.

Zároveň Vám chceme pripomenúť, že zápis žiakov do nového školského roka sa uskutoční 2. septembra 2018.

Pri nástupe do ŠI je žiak povinný so sebou priniesť:

a) potvrdenia o zaplatení príspevku na úhradu nákladov za ubytovanie a stravovanie

b) potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti byť umiestnený v ŠI

c) vyplnené tlačivo "Príloha č.2" (súhlas so spracovaním osobných údajov) - tlačivo nájdete aj tu

d) veci osobnej potreby a hygieny

e) visiaci zámok (1 ks)

f) 20€ - príspevok rodičovskému združeniu

g) 7€ - príspevok do skupinového fondu

h) 2,50€ - na zakúpenie bezkontaktného čipu (len noví žiaci)

i) 4 fotografie s rozmerom 3x3 cm (len noví žiaci)