Svetový deň bez tabaku - prednáška

V rámci "Svetového dňa bez tabaku" sa v našom ŠI uskutoční prednáška spojená s prezentáciou o prevencii aktívneho a pasívneho tabakizmu a o zdravom spôsobe života. Prednášateľka bude z RUVZ KE.

Akcia sa uskutoční  v utorok 5.6.2018 v jedálni ŠI o 19,10  hod.