Nástup žiakov do ŠI od 09. 05. 2021

Informácie pre žiakov stredných škôl, ktorým začína prezenčná výučba v škole od 10. 05. 2021: 

Príchod žiakov do ŠI je 09. 05. 2021 (nedeľu), podľa nasledujúceho rozpisu: 

- 1. ročník - 16:00 - 17:00 hod. 

- 2. ročník - 17:00 - 18:00 hod. 

- 3. ročník - 18:00 - 19:00 hod. 

- ostatné ročníky - 19:00 - 20:30 hod. 

Všetkých nastupujúcich žiakov žiadame, aby mali ku dňu nástupu na ŠI uhradený poplatok za ubytovanie za mesiac máj vo výške 29 € a doniesli doklad o zaplatení.

 

Pri nástupe žiak prejde filtrom: 

- dezinfekcia rúk

- meranie teploty 

- respirátor

 

Pri nástupe do ŠI a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov): 

- zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)

- plnoletý žiak sám za seba predkladá Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (tlačivo nájdete TU)