Pozorovanie večernej oblohy a novinky v astronómi

   Dňa 30.5.2022 sa uskutočnila celointernátna akcia a to návšteva planetária a hvezdárne na  Popradskej ulici. Jej cieľom bolo šíriť poznatky z oblasti astronómie a ponúknuť zaujímavé, netradičné pohľady na vesmír a hviezdnu oblohu. V planetáriu nás čakal Ing. Peter Kaňuk, ktorý nám pripravil pestrý program. Okrem zaujímavej prednášky, pozerania hviezdnej  oblohy na veľkoplošnej  projekcii, vysvetlenia orientácie na oblohe s popisom súhvezdí, bol program spestrený mytologickými  legendami a príbehmi. Ako náhradný program za pozorovanie  oblohy priamo ďalekohľadom  /zlá viditeľnosť/ mohli žiaci sledovať film  Nezastaviteľná  noc, ktorého autorom je Róbert Barsa - dynamická snímka zachytávajúca krásu nočnej oblohy a dokument o význame nepilotovanej kozmonautiky Satelix. Akcie sa so svojimi žiačkami zúčastnili aj vychovávateľky Mgr. E. Samborová a PaedDr. H. Mardžejová. Akcia bola pre žiakov zaujímavá a zúčastnili sa jej žiaci z rôznych výchovných skupín.

Zodpovedná za akciu: Ing. Danka Lacová