Dňa 23.5.2018 sa uskutočnila návšteva planetária a hvezdárne na Popradskej ulici. Jej cieľom bolo šíriť poznatky z astronómie, ponúknuť zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír a hviezdnu oblohu. V planetáriu nás čakal Ing. Peter Kaňuk, ktorý nám pripravil pestrý program. Okrem zaujímavých populárno–náučných prednášok, pozerania hviezdnej oblohy na veľkoplošnej projekcii a vysvetlenia orientácie na oblohe, sme sa dozvedeli úžasné fakty o najväčšej a najmohutnejšej planéte našej slnečnej sústavy - o planéte Jupiter. Program podujatia bol obohatený o pozorovanie objektov večernej oblohy ďalekohľadom. Akcia sa tešila u žiakov veľkému záujmu, zúčastnilo sa jej 34 žiakov z rôznych výchovných skupín.

 

Akcie sa zúčastnila aj vychovávateľka Mgr. E. Samborová a Ing. D. Lacová.

O fotodokumentáciu z akcie sa postarala Mgr. M. Urbanová.

Organizátorka akcie:  Ing. Danka Lacová