V súlade so Školským vzdelávacím programom  ŠI a v rámci plnenia výchovného programu v oblasti estetickej a spoločenskej výchovy, vychovávateľka I. Šepentalová v spolupráci s G. Kokinčákovou zorganizovali a so žiakmi ŠI dňa 28.11.2018 navštívili operné  predstavenie Nabucco.

Predstavenie sa konalo v historickej budove ŠD. Ohlasy na predstavenie boli obzvlášť pozitívne. Študentov oslovilo zaujímavé spracovanie príbehu, klasická hudba a kostýmy. Mnohí zo žiakov mali prvýkrát možnosť vidieť operu. Na predstavení sa zúčastnilo 32 žiakov z ôsmich výchovných skupín.

Zodpovedná: Bc. Iveta Šepentalová, G. Kokinčáková