6.12.2017 sa  uskutočnila celointernátna akcia Mikuláš v ŠI. Akciu organizovala Žiacka rada a členovia krúžku Aktívne v ŠI. Žiakov v internáte navštívil Mikuláš s čertmi a anjelmi. Každému kto si to zaslúžil, darovali mikulášsku nádielku.