Akciu pripravila: Mgr. Gabriela Gačková a žiacka rada