6.12.2018 sa  uskutočnila celointernátna akcia Mikuláš v ŠI. Akciu organizovala Žiacka rada a členovia krúžku Aktívne v ŠI. Žiakov v internáte navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertmi a anjelmi. Každému, kto si to zaslúžil, darovali mikulášsku nádielku.

Akciu pripravila: Mgr. Gabriela Gačková a žiacka rada