Školský internát Medická 2, Košice sa zapojil do mierovej výzvy.

Máme to šťastie, že jeden zo Stĺpov mieru bol  postavený v septembri 1996 v areáli nášho internátu. 

Zapálením sviečok pri Stĺpe mieru a vytvorením nástenky vo vestibule internátu, chceme upriamiť pozornosť na projekt storočia, ktorý má symbolizovať pokoj a mier na Slovensku, v Európe a na celom svete.