Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. V spolupráci so školskou jedálňou sme pripravili ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov pre našich žiakov.

Aktivitu pripravila 22. výchovná skupina s vychovávateľkou Mgr. Kocurovou.