11-ty ročník „nášho“ kvízu sa niesol v znamení nižšej účasti,čo ale neovplyvnilo kvalitu a veľkosť preukázaných vedomostí. Z 38 položených otázok sa NAJ výsledkom prezentovali reprezentanti 22.VS - študenti Krišta a Kollár s 32 úspešnými odpoveďami. Na druhom mieste sa umiestnil zložený team 18. a 24.VS. študenti Herzcog a Gonos. Rovnaký počet správnych odpovedí následným „rozstrelom“ na treťom mieste skončili študenti 24.VS Kovalič a Ihnát.

Všetci zúčastnení získali sladkú čokoládovú odmenu podľa umiestnenia aj patričnej veľkosti. Svorne sme si priznali isté medzery v našich vedomostiach, ale je to len motívom na ďalšie neformálne sebavzdelávanie sa.

Akciu pripravil: Mgr. František Stacho