10. ročník nášho Kvízu všeobecných vedomostí, ktorý organizoval Mgr. Stacho  sa zas stal „dobrou ryhou“ v internátnom živote. Vedomosti-chtiví študenti sa prišli zabaviť a zveľadiť svoju vedomostnú úroveň. Súťažilo sa v 2-členných družstvách a atmosféra bola výborná. Veď fotografie povedia viac. Otázok bolo 30 a boli z rôznych oblastí života, dejín, kultúrnych oblastí a pod. Veríme, že všetci boli obohatení, a aj keď rozdiel v počte získaných správnych odpovedí bol zjavný, dá sa predpokladať, že pri opakovaní testu by bolo správnych odpovedí podstatne viac.

Zvíťazili žiaci 23.VS (Budjač a Drotár). Na 2.-3. mieste boli žiačky 13.VS (Ermová a Dlugošová) a 15.VS (Furgaľáková a Tkáčiková). Každý účastník podľa umiestnenia získal sladkú čokoládovú odmenu a pekné spomienky.

Organizátor: Mgr. František Stacho