Dňa 17.10.2018 sa uskutočnil kvíz o Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnilo 18 súťažných družstiev z jednotlivých VS. Cieľom kvízu bolo spoznávať  a chrániť Tatranský národný park. /TANAP/. Žiaci v teste formou prezentácie odpovedali na 20 otázok, kvíz bol spestrený  krátkym filmom a fotografickou prezentáciou Vysokých Tatier.

     Na prvom mieste sa umiestnili žiaci Adam Pekarik a Patrik Gonos z VS č. 24 p. vych. Imricha. Druhé miesto obsadili žiačky z VS č. 10  p. vych. Urbanovej  Dáša Čupáková a Anna Suráková. Na treťom mieste sa umiestnili  žiaci z VS č.22 p. vych. Kocurovej  Róbert  Hotáry a Samuel Krištan. Kvíz sa teší u žiakov veľkému záujmu. Všetci súťažiaci  boli odmenení sladkosťami.

Kvíz pripravila Mgr. Erika Samborová