Akcia sa konala 22.10.2018 o 19:30 v miestnosti č.310. Jej cieľom bolo rozvíjať záujem mladých ľudí o geografiu krajín celého sveta, posilňovať výchovu k medzinárodnému porozumeniu, európskej identite, ako aj k národnej a náboženskej tolerancii. Zároveň si overiť úroveň svojich vedomostí a zručností, príjemne sa pobaviť. Za každú výchovnú skupinu sa kvízu zúčastnili dvaja súťažiaci. Na víťazov, ako aj na všetkých súťažiacich čakala sladká odmena. Súťažiaci mali tiež vylúštiť tajničku, v ktorej sa skrývalo meno významného stredovekého cestovateľa, ktorý sa ako prvý dostal po súši až do Číny.

   Na prvom mieste sa umiestnili žiačky z VS pani vychovávateľky Čačkovej, a to  Ela Karolína Tkačíková a Denisa Furgaľáková. Druhé miesto obsadili žiačky z VS pani Urbanovej – Zuzana Kosturáková, Stela Kovácsová a na treťom mieste sa umiestnili žiačky z VS pani Gačkovej - Jana Oroszová a Anastázia Pólyiová.

Akciu pripravila: Ing. Danka Lacová