Dňa 23.10.2018 sa na našom internáte Medická 2 v Košiciach, uskutočnila tradičná slávnostná akcia prijímania prvákov. Tento rok bolo prijatých 193 žiakov prvých ročníkov. V slávnostne vyzdobenej jedálni bol pre žiakov a ich vychovávateľov pripravený kultúrny program. Avšak, aby bolo ich prijatie oficiálne, aj oni museli vynaložiť úsilie v súťažných disciplínach, v ktorých pre svoje výchovne skupiny získali upomienkový predmet v podobe trička s motívom 60.výročia internátu.

            Slávnostný večer otvorili spoločenskými tancami Ľudovít Širák s partnerkou Kristínou Kandravou a Martin Dura s partnerkou Patríciou Kačmárovou. Celým večerom nás sprevádzali Kristína Povecová a Štefánia Horváthová. Po úvodných slovách a privítaní hostí vystúpila Fanny Dako s piesňou Ave Maria, ktorá ohromila všetkých prítomných. Nasledovala prvá súťažná disciplína, v ktorej mali žiaci za úlohu čo najrýchlejšie, ale zároveň dôsledne, poskladať kopu oblečenia. Všetci súťažiaci za výdatného povzbudzovania publika túto úlohu zvládli a tak im žiacka rada mohla odovzdať darčeky a tým najšikovnejším aj sladkú odmenu. Keďže program bol nabitý vystúpeniami, pokračovalo sa fľaškovým tancom v podaní Lenky Hackovej a Mateja Kutláka z folklórneho súboru Kamjana. V následnej súťaži sme opäť testovali našich prvákov v schopnosti prezliekať obliečky na vankúš a paplón. Po ich výkone v súťaži si myslíme, že to počas roka zvládnu bez problémov. Nasledovalo ďalšie vystúpenie, v podaní troch speváčok Jennifer Alexyovej, Andrei Fedoroňkovej a Karin Charitunovej, ktoré zaspievali pieseň Jar of hearts od Christiny Pery a vyslúžili si veľký potlesk. Nasledovala súťaž, v ktorej žiaci mali za úlohu so zaviazanými očami a navigovaním čo najpresnejšie nakresliť logo nášho internátu. Víťaza vybralo publikum svojim potleskom. Nasledovalo vystúpenie v podaní pani vychovávateľky Ščurovej, Alžbety Miklušovej a na gitare ich doprevádzal Marcel Čurilla. Po výdatnom potlesku sa opäť pokračovalo súťažením, kde žiaci mali za úlohu hádať pojmy nakreslené na flipcharte, ako napr. priepustka, suchá večera... Pred poslednou súťažou nám zaspievala ľudové piesne Alexandra Jevčáková. V poslednej súťaži žiaci odpovedali na zopár otázok týkajúcich sa internátu, ktorú samozrejme zvládli výborne. Pred záverečnými slovami moderátoriek vystúpila ešte Viktória Buriková, ktorú na klavíri sprevádzal Marián Piskor. Program bol ukončený prekvapením, v podobe vystúpenia zoskupenia Kantika Medik duo, ktoré si pripravilo internátnu hymnu na tóny známej piesne Kráľovná bielych tenisiek. Dúfame, že sa program našim prvákom páčil.

            Po ukončení oficiálnej časti programu, zábava pokračovala diskotékou. Na parkete sa vybláznili nie len prváci, ale aj starší žiaci internátu.

Zodpovedná za akciu: Mgr. Veronika Čačková