Ani tento rok sme nezabudli na našich prvákov a pripravili sme si pre nich Imatrikuláciu, oficiálne prijatie do Školského internátu. Uskutočnila sa dňa 24.10. v našej jedálni a niesla sa v duchu svetlej noci. Pre žiakov a ich vychovávateľov bol pripravený pestrý kultúrny program. Na pódiu sa striedali tanečné vystúpenia so spevom a hrou na hudobné nástroje. Avšak, aby bolo prijatie prvákov oficiálne aj oni museli vynaložiť úsilie v súťažných disciplínach, v ktorých pre svoje výchovne skupiny získali upomienkový predmet v podobe trička s motívom internátu. Večerom divákov sprevádzala vždy pohotová moderátorka, Kristína Povecová. Po ukončení oficiálnej časti programu, zábava pokračovala diskotékou.

Akciu pripravili: Mgr. Veronika Čačková a Žiacka rada ŠI