Dňa 25.10.2017 sa na našom internáte Medická 2 v Košiciach uskutočnila tradičná slávnostná akcia prijímania prvákov. Tento rok bolo prijatých 183 žiakov prvých ročníkov študujúcich na stredných školách v Košiciach. Vo farebne vyzdobenej jedálni bol pre žiakov a ich vychovávateľov pripravený kultúrny program. Aby bolo ich prijatie oficiálne, aj žiaci museli vynaložiť isté úsilie v súťažných disciplínach, týkajúcich sa života v školskom internáte. Po ich splnení, pre svoju výchovnú skupinu získali upomienkový predmet v podobe trička.

            Večer otvorila Alexandra Štofírová, ktorá svojím spevom a hrou na klavír navodila slávnostnú atmosféru. Celým večerom nás sprevádzala svojimi pohotovými reakciami moderátorka Darina Urbanová, ktorá všetkých prítomných privítala a uviedla ďalšie vystúpenie - kapeluSmeska, ktorú tvorili pán vedúci výchovy Mgr. Pavel Hudáček, pán vychovávateľ Mgr. František Stacho a Jakub Ȕberlauer. Nasledovala prvá súťažná disciplína, v ktorej úlohou žiakov bolo preukázať svoje schopnosti v prezliekaní obliečok na vankúš a paplón. Všetci súťažiaci za výdatného povzbudzovania publika túto disciplínu zvládli,a tak im žiacka rada mohla odovzdať darčeky. Publikum navodilo súťažnú atmosféru, a tak sa hneď pokračovalo ďalšou disciplínou. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť si desiatu z pripravených surovín ako varené vajíčko, uhorka, maslo... Podľa výsledkov súťaže nemusíme saobávať, že niekto počas vyučovania zostane hladný, pretože disciplínu zvládli všetci. Súťaže na chvíľu prerušila svojím krásnym spevom Jana Predovová. Pokračovalo sa súťažou zameranou na orientáciu v sieti MHD Košice, aby žiaci vždy našli správny spoj späť k internátu.Následne sme preverili schopnosť žiakov spolupracovať medzi sebou a vzájomne si pomáhať, kedy súťažiaci mali za úlohu pozbierať v publiku rôzne predmety. Už počas ich vymenovávania moderátorkou, publikum chystalo všetko potrebné, a tak súťaž trvala len krátku chvíľu. Následne sme opäť súťaženie na chvíľu prerušili vystúpením Jany  Predovovej. V poslednej súťaži žiaci odpovedali na niekoľko otázok týkajúcich sa internátu, ktorú opäť zvládli výborne. Pred záverečnými slovami moderátorky opäť vystúpila skupina Smeska.

            Po ukončení oficiálnej časti programu zábava pokračovala diskotékou, ktorú zabezpečili chlapci Dávid Bešenyi a Ján Dávid. Na parkete sa vybláznili nielen prváci, ale aj starší žiaci internátu.