Predstavenie sa konalo v historickej budove Štátneho divadla. Ohlasy na predstavenie boli obzvlášť pozitívne. Študentov oslovilo moderné a zaujímavé spracovanie drámy po ktorej siahajú choreografi skutočne zriedkavo. Je to  tragédia o láske, cti, spravodlivosti so základom tvoreným z intríg a vraždy popreplietaná otázkami, či má zmysel bojovať proti zlu vo svete, alebo sa o to nezaujímať. Adaptácia klasiky z dielne Ondreja Šotha a Zuzany Mistríkovej niesla ohromné optické, zvukové a pohybové efekty pri ktorých ostane divák neraz v nemom úžase.

Na baletnom spracovaní slávnej divadelnej hry Hamlet od Williama Shakespeara  sa zúčastnilo 43  žiakov z ôsmych výchovných skupín.

Zodpovedná: Bc. Iveta Šepentalová