V stredu 06. júna 2018 sa v jedálni ŠI opätovne stretli fanúšikovia hudobných videoklipov na súťažno-zábavnom večeri s názvom GUESS THE YEAR (Uhádni rok). Súťažilo 8 súťažných tímov (2 tímy z ŠI pri SOŠ Ostrovského, 1 tím za ŠI Jedlíkova, 1 tím za ŠI pri Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, 1 tím za ŠI Považská a 2 žiacke i 1 tím vychovávateľov za náš internát). Súťažné tímy navzájom súperili v čo najpresnejšom odhade roku, v ktorom súťažné skladby uzreli svetlo sveta. Išlo o piesne z obdobia od 50-tych rokov po súčasnosť. Celkovo mohli tímy získať 100 bodov, keďže za každú skladbu bol maximálny zisk 4-och bodov. Každý videoklip bol doplnený o zaujímavé informácie o interpretovi, skladbe alebo o výrobe či obsahu videoklipu. V závere súťaže vystúpil Slavomír Gombita s dvoma svojimi kamarátmi (21.VS), ktorí zahrali vo svojej úprave tri známe skladby a následne nám dva filmové motívy zahrala aj Yulianna Baloh (14.VS). Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich a približne 60 divákov, ktorí sa podľa ich reakcií veľmi dobre zabávali.

 

Výsledky

1. miesto: ŠI Medická 2 - chlapci   (83 bodov)

2. miesto: ŠI Jedlíkova   (68 bodov)

3. miesto: ŠI Medická 2 - vychovávatelia   (66 bodov)

4. miesto: ŠI pri SOŠ Ostrovského – 2.tím   (60 bodov)

5. miesto: ŠI Medická 2 - dievčatá   (55 bodov)

6. miesto: ŠI Považská   (53 bodov)

7. miesto: ŠI pri Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského   (40 bodov)

8. miesto: ŠI pri SOŠ Ostrovského – 1.tím (32 bodov)

Organizátor: Mgr. Martin Horváth