Grafická súťaž prebehla za účasti odbornej poroty Mgr. art. Juliana Tuptu ( fashion dizajnéra a učiteľa), Mgr. Zuzany Roháľovej (kultúrnej mediatórky) a žiackej poroty Martina Bujdoša VS č.19 (žiak ŠUV KE) a Janky Sanetrikovej VS č. 12 (žiačky ŠUVKE), ktorý so svojimi prezentáciami zaujali nielen našich žiackych divákov, ale i súťažiacich. Akciu sprevádzala výstava 5. poschodia VS č. 11, kde sa prezentovali aj žiačky ŠUV KE Veronika Potreczová (maľba), Alexandra Puškašová (fotka) a iné ako napr. Eva Polomská, SOŠ veterinárna Barca. Výstava bola odlišná, nakoľko prevažná časť autoriek, nie sú študentky umeleckých škôl. Výstavou dievčatá ukázali svoju tvorbu a vlastné myšlienky za pomoci grafických písacích potrieb, centrofixa, pero a ceruzka. Celá akcia spolu s výstavou nadobudla vysoký estetický zážitok. Víťazmi grafickej súťaže boli Patrika Baláž VS č. 17 (žiak ŠUV KE) a Petra Hankovská VS č. 8 (žiačka ŠUVKE), ktorý sa umiestnili na prvom mieste. Druhé miesta patrili Oliverovi Mušinkovi VS č. 19 (žiak ŠUV KE)  a Lee Saboslajovej VS č. 8 (žiačky ŠUVKE). Súťažiaci boli ocenený krásnymi hodnotnými darmi, ktoré venovali  Copyvait s.r.o Košice, RICOH (tlačiarne, kopírky) Košice a  firma DAN Vojčice venovala bielu farbu TIKKURILU. Akcia sa žiakom veľmi páčila. Bol zaznamenaný vysoký počet žiakov zo ŠUV.