Dňa 13.11.2018 sa študenti nášho ŠI zúčastnili na evanjelizačnom GODZONE TOUR, ktoré malo názov „ CHCEME VIAC?“. Turné bolo organizované v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý každoročne vyhlasuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Akcia sa uskutočnila v športovej hale CASSOSPORT.  

Bol to trojhodinový program plný originálnej hudby, tanečnej, divadelnej, a video produkcie. V rámci programu odzneli svedectvá ľudí o ich živote s Bohom, pričom bolo zároveň ohlásené stále aktuálne aj pre mladého človeka dnešnej doby Kristovo evanjelium. Akcia zanechala veľmi pozitívne dojmy u zúčastnených a povzbudila ich k radostnému prežívaniu ich viery v každodennom živote a k vydávaniu svedectva o nej. Na akcii sa zúčastnilo 60 žiakov nášho ŠI.

Akciu zorganizovali  a pedagogický dozor zabezpečili Mgr. Pavol Imrich a Mgr. Mária Urbanová.